Peška & Brtna Computer Service s.r.o.
Kvapilova 2060, 390 03 Tábor
Česká republika


Kovoprog - Drátové řezání 4.14


Úvod k práci s KPD 4.14

Jelikož v posledním sestavení software Kovoprog došlo k několika výrazným změnám oproti předchozím verzím, přinášíme rychlý manuál, který vás provede úvodem do nové verze a pomůže vám s orientací v novém prostředí.

K dispozici jsou i videa na serveru Youtube, která Vám můžou pomoct v nové verzi KPD 4.14:
- Videa v jedné složce - KPD 4.14

  - Nové prostředí

Po otevření nové verze Kovoprog 4.14 je zjevná změna v oblasti panelu tlačítek. Všechny panely se standardně zobrazují v tzv. ribbonu, tj. panelu, který je umístěn v horní části obrazovky pod textovým menu a nepřekrývá pracovní část okna. Jednotlivá pracovní okna mají své vlastní panely, které se zobrazují pouze v případě, že je dané okno aktivní. Ribbon se tím pádem v průběhu práce mění podle právě prováděné aktivity.V novém sestavení je možné některé funkce programu aplikovat jen pomocí příkazových kláves Ctrl, Alt a pravý nebo levý Shift. V levém dolním rohu pracovního okna se nachází lišta, kde jsou tyto příkazy zvýrazněny ve chvíli, kdy jsou vyžadovány. Po najetí myší nad zvýrazněný příkaz se objeví bublina, ve které je popis situace. Kvůli ochraně proti nechtěnému nastavení bude možné tyto příkazy provádět až po zmáčknutí konkrétní příkazové klávesy.

  - Nastavení materiálu a geometrických rovin

Zvolíme záložku "GEO" - manažer geometrie slouží k nastavení hlavních geometrických parametrů jako jsou rozměry pracovního prostoru a výška materiálu. Dále poskytuje přehledný způsob práce s rovinami. Je možno přidávat a ubírat roviny, měnit jejich polohu a popis.

Pokud chcete nastavit materiál do jiné roviny než je Z=0 a mít v této hladině vytvořenou rovinu, je potřeba nastavit polohu "Základní roviny". Klikneme pravým tlačítkem na řádek "Základní rovina Z=0". Vybereme možnost "Vlastnosti roviny", kde požadovanou hodnotu nastavíme.

Pokud budeme pracovat se šikmo upnutým materiálem, vytvoříme nakloněnou rovinu.
V záložce GEO klikneme na ikonu "Přidání obecné roviny".Otevře se nám dialog nastavení Vlastnosti roviny, ve kterém nastavíme požadované parametry.
Abychom mohli materiál umístit na vytvořenou rovinu, je potřeba přejít do okna "Nastavení materiálu",ve kterém můžeme kromě nastavení základních atributů materiálu definovat umístění materiálu.Materiál můžeme buď umístit do konkrétní polohy, nebo přichytit k jakékoliv rovině ze seznamu (tedy i šikmé).Po zadání výšky materiálu lze vytvořit další geometrickou rovinu danou tímto rozměrem.Anebo tuto rovinu vytvořit pomocí ikonky "Přidání roviny dané materiálem"  - Nastavení programových rovin

Programové roviny - zásadní novinkou Kovoprogu ve verzi 4.14 je možnost měnit polohu programových rovin za běhu programu - pro stroje, které toto umožňují.
Lze tak optimalizovat polohu programových rovin pro jednotlivé operace.

Kovoprog ve verzi 4.14 umožňuje změnit rovinu křivky - tato změna je důležitá zejména po importu dat, který bývá v jedné hladině.
DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ
verze 4.14 rev. 2

Novinky ve verzi:

- změna a zrušení úkosu
- změna typu rohů
- vylepšená práce s program. rovinami
- osobní panel tlačítek a další...

SOUSTRUŽENÍ
Aktuální distribuovaná verze 4.13 rev.2
Připravovaná verze 4.14

Novinky ve verzi 4.14:

- import nástrojů
- obrábění na válci
- ořez geometrie
- vrstvy, protivřeteno a další...

FRÉZOVÁNÍ A VRTÁNÍ
Aktuální distribuovaná verze 4.13 rev.2
Připravovaná verze 4.14

Novinky ve verzi 4.14:

- import nástrojů
- otevřená kontura
- planžování
- ořez geometrie a další...

MAINTENANCE

- telefonická podpora
- podpora přes vzdálený přístup
- nárok na update a upgrade
- nárok na výměnu klíče


Řešení pro programování z 3D modelůPlug-in pro drátové řezání v SolidWorks™ 3D CAD